Imprimer Fermer

Dossier de vol
N°VOL
GT7014

Briefing
Appareil Boeing B757-200PF
Immatriculation HB-IHX
Fréquence -2-----
Départ Dammam (OEDF) / 13:25
Durée 05:55
Arrivée Zurich (LSZH) / 19:20


Soute
Cargo 39'998 lbs
Total 39'998 lbs

Contrôle
ZFW 153'977 lbs
MZFW 199'959 lbs

Fuel
Basic Procedure Trip Fuel / BPTF 43'110 lbs
Contigency Fuel 2'334 lbs
Alternate Fuel 3'506 lbs
Final Fuel Reserves 3'672 lbs
Total des Réserves 9'513 lbs
Fuel Total à charger 52'623 lbs
Emport carburant maximal - MF 75'530 lbs

Contrôle
Masse au roulage 206'600 lbs
Masse maximale au roulage - MTW 255'957 lbs

Plan de vol

-= Air Geneva =- >> Dossier de vol GT7014
Vol GT7014 de Dammam à Zurich (OEDF > LSZH)
Distance totale : 2380,2 nm.

Niveau de vol recommandé : FL320 à FL420

Résumé :

OEDF SID BOROP > M691 > ITIXI > V45 > RAF > UL768 > FIRAS > A21 > KTN > R785 > NIKAS > UL619 > VESAR > UN135 > IMR > UN127 > LMO > UN128 > FSK > UL608 > BOSNA > UL615 > NAKIT > UN606 > BABAG > UQ333 > RESIA > Z50 > KELIP STAR LSZH
ID Freq Nom Dist Cap Coordonnées
OEDF DAMMAM / KING FAHD INTERNATIO 0 N26° 28' 16.00'' E049° 47' 52.00''
BOROP 56 299° N26° 53' 17.00'' E048° 52' 03.00''
KEDAT 55 304° N27° 21' 49.00'' E047° 59' 01.00''
EMENI 21 304° N27° 32' 34.00'' E047° 38' 48.00''
ITIXI 35 304° N27° 50' 31.00'' E047° 04' 35.00''
HFR 113.1 HAFR AL BATIN 58 304° N28° 19' 49.90'' E046° 07' 46.10''
VATIM 80 297° N28° 51' 36.00'' E044° 44' 43.00''
RAF 116.8 RAFHA 80 309° N29° 37' 12.70'' E043° 29' 52.70''
AAR 113.3 ARAR 145 307° N30° 54' 28.90'' E041° 08' 31.80''
OVANO 115 302° N31° 48' 01.00'' E039° 09' 51.00''
SOKAN 90 338° N33° 08' 09.00'' E038° 22' 07.00''
RAFIF 5 338° N33° 12' 47.00'' E038° 19' 19.00''
SULAF 16 337° N33° 27' 18.00'' E038° 10' 27.00''
FIRAS 28 338° N33° 52' 19.00'' E037° 55' 12.00''
KTN 117.7 KARIATAIN 39 307° N34° 12' 47.82'' E037° 15' 51.15''
BRAVO 42 318° N34° 41' 36.00'' E036° 39' 10.84''
BAN 304 BANIAS 47 318° N35° 13' 41.82'' E035° 57' 28.50''
NIKAS 12 265° N35° 11' 36.00'' E035° 43' 00.00''
VESAR 94 303° N35° 55' 00.00'' E034° 01' 00.00''
NEKES 38 297° N36° 09' 13.00'' E033° 17' 05.00''
TUKTU 30 296° N36° 20' 05.00'' E032° 42' 58.00''
KULOL 58 296° N36° 40' 59.00'' E031° 35' 37.00''
ADASU 11 297° N36° 45' 04.00'' E031° 23' 20.00''
AYT 114 ANTALYA 30 294° N36° 55' 14.90'' E030° 47' 40.10''
ERGIN 42 301° N37° 13' 48.00'' E029° 59' 58.00''
NESIL 15 302° N37° 20' 35.00'' E029° 43' 23.00''
BALSU 16 300° N37° 27' 30.00'' E029° 25' 25.00''
LAVTA 38 299° N37° 43' 18.00'' E028° 42' 12.00''
BAPSI 41 298° N38° 00' 08.35'' E027° 54' 15.46''
KUMAN 4 302° N38° 01' 54.00'' E027° 49' 58.00''
IMR 113.7 IZMIR-CATALKAYA 43 298° N38° 19' 02.80'' E027° 00' 26.00''
RIKSO 41 323° N38° 49' 60.00'' E026° 25' 60.00''
ERESO 36 325° N39° 17' 31.00'' E025° 56' 37.00''
LMO 109.2 LIMNOS 50 323° N39° 55' 10.34'' E025° 14' 13.88''
PEREN 71 309° N40° 35' 48.00'' E023° 58' 04.00''
ODIKO 40 308° N40° 58' 17.00'' E023° 14' 31.00''
FSK 116.4 FISKA 14 308° N41° 05' 55.37'' E022° 59' 29.36''
DISOR 14 314° N41° 14' 50.00'' E022° 45' 30.00''
LONTA 82 316° N42° 09' 34.00'' E021° 23' 50.00''
DOLEV 63 314° N42° 50' 02.00'' E020° 18' 41.00''
BEDAK 38 313° N43° 14' 23.00'' E019° 38' 18.10''
PODOB 28 313° N43° 31' 54.00'' E019° 08' 40.00''
KEB 116.7 SARAJEVO 39 313° N43° 56' 01.91'' E018° 26' 59.38''
BOSNA 40 315° N44° 22' 14.00'' E017° 45' 35.00''
NAVSU 38 290° N44° 32' 54.00'' E016° 54' 05.00''
SUDIM 26 289° N44° 40' 02.00'' E016° 18' 20.00''
KOREX 24 289° N44° 46' 16.00'' E015° 46' 09.00''
OBALA 35 288° N44° 55' 13.00'' E014° 58' 21.00''
NAKIT 67 287° N45° 11' 17.00'' E013° 26' 52.00''
PEVAL 11 314° N45° 18' 41.00'' E013° 14' 51.00''
BABAG 7 314° N45° 23' 13.00'' E013° 07' 37.00''
ROKIB 69 302° N45° 56' 07.88'' E011° 41' 31.76''
DIKEM 14 299° N46° 02' 23.44'' E011° 23' 57.91''
UNTAD 26 297° N46° 13' 12.49'' E010° 50' 34.37''
RESIA 37 297° N46° 28' 42.45'' E010° 02' 35.55''
PELAD 15 301° N46° 35' 56.00'' E009° 43' 33.00''
SOPER 37 300° N46° 53' 22.00'' E008° 56' 40.00''
KELIP 9 300° N46° 57' 22.33'' E008° 45' 41.95''
LSZH ZURICH 31 345° N47° 27' 29.49'' E008° 32' 52.81''