Imprimer Fermer

Dossier de vol
N°VOL
AG7201

Briefing
Appareil Airbus A330-223
Immatriculation HB-JOB
Fréquence 1------
Départ Genève (LSGG) / 10:35
Durée 08:30
Arrivée Mumbai (VABB) / 19:05

Passagers
Première classe 11 2'035 lbs
Classe affaires 41 7'585 lbs
Classe économique 141 26'085 lbs
Total 193 35'705 lbs

Soute
Bagages 7'913 lbs
Cargo 46'464 lbs
Total 54'377 lbs

Contrôle
ZFW 353'755 lbs
MZFW 370'377 lbs

Fuel
Basic Procedure Trip Fuel / BPTF 94'776 lbs
Contigency Fuel 3'725 lbs
Alternate Fuel 4'986 lbs
Final Fuel Reserves 5'498 lbs
Total des Réserves 14'209 lbs
Fuel Total à charger 108'985 lbs
Emport carburant maximal - MF 246'188 lbs

Contrôle
Masse au roulage 462'740 lbs
Masse maximale au roulage - MTW 509'047 lbs

Plan de vol

-= Air Geneva =- >> Dossier de vol AG7201
Vol AG7201 de Genève à Mumbai (LSGG > VABB)
Distance totale : 3717,5 nm.

Niveau de vol recommandé : FL320 à FL420

Résumé :

LSGG SID MOLUS > UN871 > DEGES > Z2 > XEBIX > UN871 > GAPTO > UT23 > DIMLO > DCT > INVED > UM747 > CND > UL851 > ADINA > L851 > KUGOS > UL851 > TBN > UP146 > ARI > UL223 > DASIS > UL333 > BORES > UR660 > TBZ > UM573 > TRN > UL125 > KEBUD > G208 > PG > G210 > DOSTI > J218 > KAJAL > M638 > KC > A791 > DANGI > G210 > TELEM > N893 > VASLA > G210 > BVR > W13S > IPNIB > W16S > BOFIN > DCT > VABB
ID Freq Nom Dist Cap Coordonnées
LSGG GENEVA 0 N46° 14' 18.41'' E006° 06' 34.26''
MOLUS 27 63° N46° 26' 38.00'' E006° 40' 46.00''
SOSAL 11 52° N46° 33' 29.00'' E006° 53' 04.00''
TELNO 20 52° N46° 46' 19.14'' E007° 16' 14.92''
KORED 8 52° N46° 51' 01.52'' E007° 24' 50.74''
KONOL 14 53° N46° 59' 43.04'' E007° 40' 50.53''
BERSU 14 53° N47° 08' 07.93'' E007° 56' 28.67''
SUREP 3 59° N47° 09' 54.72'' E008° 00' 38.57''
DITON 16 59° N47° 18' 07.69'' E008° 20' 00.44''
DEGES 36 80° N47° 24' 45.00'' E009° 12' 07.00''
DORAP 17 79° N47° 28' 21.85'' E009° 36' 03.50''
OSDOV 24 96° N47° 26' 24.49'' E010° 10' 59.94''
XEBIX 12 103° N47° 24' 00.04'' E010° 28' 47.55''
GAPTO 12 72° N47° 28' 06.90'' E010° 45' 33.95''
NORIN 27 102° N47° 23' 11.77'' E011° 24' 08.27''
BERAS 15 98° N47° 21' 33.72'' E011° 46' 10.47''
BIRGI 6 98° N47° 20' 52.00'' E011° 55' 26.00''
GRZ 116.2 GRAZ 146 100° N46° 57' 19.32'' E015° 26' 57.94''
NIDLO 24 115° N46° 48' 15.03'' E015° 59' 44.16''
DIMLO 19 115° N46° 41' 00.56'' E016° 25' 21.80''
INVED 168 103° N46° 09' 28.00'' E020° 24' 05.00''
NEKUL 99 116° N45° 31' 00.46'' E022° 35' 12.37''
AGNEP 16 109° N45° 27' 00.00'' E022° 57' 35.00''
NERDI 32 109° N45° 18' 45.70'' E023° 42' 11.26''
ENIMA 53 110° N45° 04' 46.24'' E024° 54' 09.04''
BALBI 38 111° N44° 54' 18.34'' E025° 45' 14.51''
VEVIN 40 111° N44° 42' 47.15'' E026° 39' 07.04''
CND 112.7 CONSTANTA 82 112° N44° 17' 40.05'' E028° 28' 46.29''
ADINA 92 113° N43° 48' 12.00'' E030° 30' 18.00''
BANUR 21 115° N43° 40' 60.00'' E030° 58' 00.00''
ROMOK 35 116° N43° 28' 24.00'' E031° 43' 42.00''
LAGIR 28 118° N43° 17' 36.00'' E032° 18' 54.00''
SUGUL 31 115° N43° 07' 06.00'' E032° 58' 18.00''
KUGOS 53 118° N42° 46' 50.00'' E034° 05' 16.00''
KARDE 141 116° N41° 54' 14.00'' E037° 02' 43.00''
TOLUN 85 118° N41° 20' 24.00'' E038° 47' 24.00''
ERIDU 19 119° N41° 12' 55.00'' E039° 10' 11.00''
TBN 114.9 TRABZON 31 121° N40° 59' 43.00'' E039° 47' 44.40''
YAVUZ 133 120° N40° 02' 40.00'' E042° 25' 60.00''
ARI 116.7 AGRI HARAKANI 36 137° N39° 38' 44.90'' E043° 01' 37.50''
DASIS 70 134° N38° 54' 35.00'' E044° 12' 30.00''
BORES 60 121° N38° 28' 25.00'' E045° 21' 07.00''
TBZ 117.7 TABRIZ 45 121° N38° 08' 53.50'' E046° 12' 46.60''
DAMOS 85 125° N37° 26' 19.00'' E047° 45' 21.00''
ASPOK 56 126° N36° 57' 32.00'' E048° 45' 43.00''
TRN 115.3 TEHRAN/MEHRABAD 144 126° N35° 41' 49.10'' E051° 17' 01.60''
RADAL 70 141° N34° 51' 00.00'' E052° 15' 55.00''
ANK 112.7 ANARAK 107 141° N33° 32' 15.10'' E053° 43' 46.80''
NODLA 74 125° N32° 53' 30.00'' E054° 58' 50.00''
SOGOT 25 126° N32° 40' 08.00'' E055° 23' 39.00''
NIVRA 75 126° N31° 59' 05.00'' E056° 38' 10.00''
DAR 113.7 DARBAND 22 126° N31° 46' 59.40'' E056° 59' 40.40''
BOPAG 113 126° N30° 44' 13.00'' E058° 49' 29.00''
ORSIX 66 127° N30° 06' 43.00'' E059° 52' 35.00''
DAPAP 35 127° N29° 46' 30.00'' E060° 25' 54.00''
ZDN 116 ZAHEDAN 30 127° N29° 29' 12.40'' E060° 54' 05.80''
DANIB 30 140° N29° 07' 06.00'' E061° 17' 17.00''
KEBUD 123 140° N27° 35' 52.00'' E062° 50' 24.00''
PG 114.3 PANJGUR 79 121° N26° 57' 20.21'' E064° 07' 30.77''
DOSTI 77 141° N25° 58' 01.00'' E065° 03' 01.00''
KAJAL 96 119° N25° 11' 58.00'' E066° 36' 35.00''
KC 112.1 KARACHI 36 120° N24° 54' 43.06'' E067° 10' 53.91''
DANGI 25 119° N24° 42' 48.00'' E067° 34' 52.00''
TELEM 74 119° N24° 07' 02.00'' E068° 46' 00.00''
VASLA 128 106° N23° 31' 17.00'' E070° 59' 59.00''
BVR 114.1 BHAVNAGAR 125 148° N21° 45' 07.30'' E072° 11' 26.10''
IPNIB 50 166° N20° 56' 28.00'' E072° 24' 01.00''
BOFIN 14 166° N20° 42' 45.00'' E072° 27' 32.00''
VABB MUMBAI 100 166° N19° 05' 30.00'' E072° 51' 58.00''